ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร

ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร มี Read more

1,900 total views, 3 views today

สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ลงมติเห็นชอบให้ “ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี” เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

       มติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เห็นชอบให Read more

2,191 total views, 2 views today

เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

สภามหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครผู้เข้า Read more

603 total views, no views today

เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์

สภามหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครผู้เข้า Read more

669 total views, no views today

ศาลปกครองพิษณุโลกตัดสินคดีพิพาทกรณีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ศาลปกครองพิษณุโลก ตัดสินคดีพิพาทกรณีการส Read more

1,039 total views, 3 views today