โครงการ Unpad Summer Program 2019 ภายใต้หัวข้อ Empowering integrated Culture and Art for Tourism via Digital Economy 4.0

      ด้วย Universitas Padjadjaran ประเท อ่านรายละเอียดข่าว

9 total views, 1 views today

แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา DUO/Wallonia-Brussels มีกำหนดเปิดรับสมัครทุนประจำปี 2019 ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. – 24 เม.ย. 62

      ด้วย สกอ. แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ อ่านรายละเอียดข่าว

52 total views, 1 views today

ทุนการศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2562/2563

      ด้วย สกอ. เวียนแจ้งเอกอัครราชทูตไท อ่านรายละเอียดข่าว

34 total views, 3 views today

ทุน 3rd  AUAP-ZU Scholarships ประจำปี 2562 โดย The Association of Universities of Asia and the Pacific Secretariat (AUAP)

      ด้วย The Association of Universiti อ่านรายละเอียดข่าว

24 total views, no views today

โครงการ Super Short-Term Programs (SSTP or Program C)

      ด้วย   UMAP IS ประชาสัมพันธ์การเปิ อ่านรายละเอียดข่าว

51 total views, no views today

โครงการ Community and Technological (CommTECH) Camp Highlight 2019 ระหว่างวันที่ 8-19 กรกฎาคม 2562

      ด้วย Institut Teknologi Sepuluh No อ่านรายละเอียดข่าว

43 total views, 1 views today

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย Asian Institute of Technology (AIT)

      ด้วย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย Asi อ่านรายละเอียดข่าว

104 total views, no views today

การประกวดแข่งขันระดับนานาชาติ Industrial Challenge (INCHALL) ประจำปี2019

         ด้วย Institut Teknologi Sepuluh อ่านรายละเอียดข่าว

56 total views, no views today

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น International Summer Program (ISP) 2019

ด้วย มหาวิทยาลัย Konkuk University ณ สาธ อ่านรายละเอียดข่าว

154 total views, no views today

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ภายใต้โครงการ “2019 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students”

      ด้วยกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน อ่านรายละเอียดข่าว

112 total views, no views today