เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยภูมิภาค ประจำปี 2562

   ด้วยสถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทยร่วม อ่านรายละเอียดข่าว

285 total views, 6 views today

รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนภายใต้โครงการ “Endeavour Leadership Program (ELP)”

      สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำปร อ่านรายละเอียดข่าว

272 total views, no views today

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการติดตามการการดำเนินงานและมอบนโยบายสถาบันอุดมศึกษา เน้นให้“มหาวิทยาลัย”เร่งปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รั อ่านรายละเอียดข่าว

2,322 total views, no views today

ประกาศรายชื่อนิสิตต่างชาติได้รับทุน Announcement of the Awardees of Naresuan Competitive Grants for International Students (The Academic Year 2018)

ประกาศรายชื่อนิสิตต่างชาติได้รับทุน Anno อ่านรายละเอียดข่าว

428 total views, 1 views today

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการเปิด AEC ร่วมกับสถาบันการศึกษาของไทย

          ตามที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่า อ่านรายละเอียดข่าว

378 total views, no views today

Sias International University เสนอให้ทุนแก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน “SIAS-SICE Exchange Program 2018 Fall Semester”

       ด้วย Sias International Universit อ่านรายละเอียดข่าว

311 total views, 1 views today

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภาษาและวรรณกรรม

     วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะมน อ่านรายละเอียดข่าว

357 total views, no views today

เปิดมุมมองการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น

     เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ดร.สุชาต อ่านรายละเอียดข่าว

343 total views, no views today

“กว่าจะมาเป็น ประธานสภานิสิต 60” นายนฤคม เอ้งฉ้วน ประธานสภานิสิต ประจำปีการศึกษา 2560

จุดเริ่มต้น กับการที่เราตัดสินใจก้าวเข้า อ่านรายละเอียดข่าว

838 total views, no views today

กว่าจะมาเป็น…นายกองค์การนิสิต มน.60

นายชรินทร์ ระวังทรัพย์  นายกองค์การนิสิต อ่านรายละเอียดข่าว

795 total views, no views today