คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯรับฟังการนำเสนอข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพลิกโฉมการจัดกลุ่มและจัดทำรายงานสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร

        เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการบริหารมหาว […]

327 total views, 6 views today

หน้าแรก

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯรับฟังการ […]

199,404 total views, 11,556 views today

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 32 เครื่อง ของบัณฑิตวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดวันเสนอแนะวิจารณ์ หรือ แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว วันที่ 25 ตุลาคม 2564

แนวทางในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2564

แนวทางในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียน […]

5,969 total views, 39 views today