สร้างผลงานอย่างไรให้มีคุณค่า เพื่อความก้าวหน้าทางตำแหน่งทางวิชาการ และนำไปพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์

       เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ศาสตร Read more

235 total views, no views today

ประชาสัมพันธ์โครงการ Summer University 2019 ในระหว่างวันที่ 22 ก.ค – 8 ส.ค. 62

      ด้วย Aura Greičiūtė ตำแหน่ง Manage Read more

464 total views, 1 views today

เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี 2561(IPv6 Award 2018)

4,904 total views, no views today

4,904 total views, no views today

คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวให้กับชาวต่างชาติ ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา 18 ประเทศ 

       เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายพิ Read more

564 total views, no views today

ม.นเรศวร จับมือ กสิกรไทย เปิดตัวโครงการ ‘เอ็น ยู มอร์ พลัส’  พัฒนาศักยภาพนิสิตด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี 

         มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศความร่ว Read more

5,331 total views, no views today