ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20 : อธิการบดีเน้นย้ำมหาวิทยาลัยต้องจัดทำ Future plan เพื่อมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน

     เมื่อวันที่  5 พฤศจิกายน 2562 มหาวิ Read more

441 total views, 1 views today

ม.นเรศวร จัดอบรมการจัดการขยะในหอพักนิสิต และมอบทุนการศึกษา จิตอาสารีไซเคิล ปันรัก  

    ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รอ Read more

186 total views, no views today