คณะทันตแพทย์ฯ มน. เตรียมศึกษาการฟุ้งกระจายของละอองฝอยขณะทำฟัน ป้องกันโควิด – 19 ระบาด 

     เตรียมพบกับข้อค้นพบใหม่ จากผลการศึก Read more

5,083 total views, 80 views today

อาจารย์ทันตแพทย์ มน. แนะหากใช้ยาแก้ปวดฟันแล้วมีอาการผิดปกติให้รีบหยุดและพบแพทย์ทันที 

     ผู้อ่านบางท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์ค Read more

5,558 total views, 73 views today

เจาะลึก!! อุปกรณ์วัดอุณหภูมิร่างกาย สู่เทคนิคการคัดกรองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน มะเร็งเต้านมฯ

     ทีมข่าวขออาสาพาทุกท่านมาติดตามข้อมู Read more

8,467 total views, 76 views today

สูตรสำเร็จมาแล้ว!! โปรแกรมช่วยเลิกบุหรี่ฯ ปรับประยุกต์ได้ทุกพื้นที่ ลดเสี่ยงภัยโควิด – 19

     หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านก Read more

8,416 total views, 74 views today

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร รับมอบตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 โดย “กองทุนชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด -19

     รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแ Read more

6,916 total views, 2 views today

 ม.นเรศวร ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยานิสิตและผู้ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์โควิด 19 

     ตาม มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหา Read more

10,304 total views, 14 views today

อาจารย์คณะสาธาฯ มน. วิเคราะห์ 3 กลุ่มบุคคลสำคัญ พัฒนาสร้างสรรค์ตลาดนัดชุมชุน สู้โควิด-19 

คำสำคัญ : ตลาดนัดชุมชน, ตลาดนัดชุมชน ทาง Read more

14,526 total views, 68 views today