ตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร

โลโก้ (เทา – แสด) กดเพื่อ Download
 โลโก้ (ขาว – เทา – ดำ) กดเพื่อ Download
 โลโก้ (ขาว – ดำ) กดเพื่อ Download

Patpern Naresuan University

30th NU Mascot 

ท้ายกระดาษเอกสารทางราชการ