โครงการทุนการศึกษา DUO/Wallonia-Brussels มีกำหนดเปิดรับสมัครทุนประจำปี 2018 ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. – 20 เม.ย. 61

       ด้วย สกอ. แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา DUO/Wallonia-Brussels มีกำหนดเปิดรับสมัครทุนประจำปี 2018 ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. – 20 เม.ย. 61 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเบลเยี่ยมและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศในภูมิภาคเอเชีย

        ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.ares-ac.be/en/relations-internationales/asem-duo-grant และ http://www.asemduo.org หากมีข้อสงสัยใดๆ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ +32 2 225 45 06 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ florence.maertens@ares-ac.be

 

Download เอกสารแนบ

1,211 total views, 1 views today