ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โทและเอกในสถาบันอุดมศึกษาตุรกี

     สกอ. ได้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โทและเอกในสถาบันอุดมศึกษาตุรกี โดยรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี (Turkey scholarship) ประจำปี 2561 เพิ่มเติม (รอบที่ 2) สำหรับนักศึกษาจากประเทศไทย ระหว่างวันที่ 5 ก.พ. – 5 มี.ค. 61

     ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครโดยตรงและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.turkiyeburslari.gov.tr หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ info@turkiyeburstari.gov.tr หรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข +90 850 455 0982

Download เอกสารแนบ

1,098 total views, 1 views today