เปิดแล้ว ตลาดสีเขียว แหล่งรวมสินค้าการเกษตรปลอดสารพิษ

     คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดตัว ตลาดสีเขียว “Green and Clean Market” เพื่อต้องการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกผักปลอดสารพิษ

     วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  ลานจอดรถด้านหน้าคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เป็นประธานเปิด ตลาดสีเขียว “Green and Clean Market” ซึ่งภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้า ผักปลอดสารพิษ ผักอินทรีย์ ผักไฮโดรโปรนิกส์ อาหาร ปลาแดดเดียว ไขไก่ราคาถูก ปลาสวยงาม จากกลุ่มเกษตรกรพันเสา เกษตรกรบึงพระ เกษตรกรบางระกำ ผลิตภัณฑ์ของนิสิต

     ทั้งนี้ตลาดสีเขียวจะเปิดทุกวันศุกร์ เวลา 12.00 – 16.30 น. ณ ลานจอดรถด้านหน้าคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

—————————————-

News: 251

857 total views, 2 views today