มน. หารือผู้ว่าฯ พิจิตร นำองค์ความรู้พัฒนาจังหวัด

     วันที่ 31 มกราคม 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าปรึกษาหารือ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ในการทำงานร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและจังหวัดพิจิตร เพื่อนำองค์ความรู้จากการวิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยนเรศวร ไปพัฒนาจังหวัดพิจิตร ในด้านของคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ การท่องเที่ยว และสุขภาพ ณ ศาลากลาง จังหวัดพิจิตร

—————————————-

News 0194

663 total views, 4 views today