ม.นเรศวรร่วมมือกับการไฟฟ้าฯ พัฒนางานด้านวิชาการและการวิจัย

     วันที่ 25 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนางานทั้งด้านวิชาการและการวิจัย ตลอดจนความร่วมมือในด้านการพัฒนาบุคลากรโดยการแลกเปลี่ยนนักวิชาการและนักวิจัย เสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิชาการ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

—————————————-

 

 

News 0183

1,225 total views, 3 views today