ม.นเรศวร เปิดม่าน “ตำนานรัก สัญญาใจ” ซาบซึ้งกันถ้วนหน้า

     เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมรับชมการแสดงละครเวที เรื่อง “ตำนานรัก สัญญาใจ” ซึ่งจัดแสดงโดย คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาจีน เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงวัฒนธรรมและคติความเชื่อของชาวจีนผ่านบทละครจีน อีกทั้งให้นิสิตได้ฝึกการจัดกิจกรรมและการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยมีกระบวนการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ทั้งนี้มีผู้สนใจร่วมรับชมการแสดงกว่า 300 คน ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

—————————————-

1,113 total views, 1 views today