ประชาสัมพันธ์ทุนFulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2562 (2019 TGS)

       ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2562 (2019 TGS) จำนวนสูงสุด 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท/หรือปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยผู้ที่สนใจสมัครชิงทุนสามารถอ่านรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

Download เอกสารแนบ

1,201 total views, 1 views today