อลังการ “งานอาภรณ์ 4” จับมือ 3 จังหวัด โชว์มรดกแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ เตรียมจัดงาน “อาภรณ์ 4” มรดกแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น” จัดแสดงผ้าทอประยุกต์จากจังหวัดพิษณุโลก ผ้าทอโบราณอายุกว่า 200 ปี จากพิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจก จาก จังหวัดอุตรดิตถ์ เครื่องประดับทองคำ มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท จากร้านบ้านทองสมสมัย จังหวัดสุโขทัย และเครื่องประดับที่ออกแบบจากลายผ้า ด้วยนวัตกรรมเครื่องพิมพ์สามมิติรังสรรค์ผลงานโดย ทีมอาจารย์ และนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมชมการแสดงมรดกแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น นิทรรศการอาภรณ์ 4 มรดกแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรม Workshop “การออกแบบลายผ้าทอและการออกแบบเครื่องประดับ ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2561 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนัย  เรียบสกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และในฐานะผู้จัดงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ดำเนินการโครงการอาภรณ์ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 โดยครั้งแรก เมื่อวันที่ 1-3 ตุลาคม 2555 ภายใต้ชื่อ “อาภรณ์ นิทรรศการชุดประจำชาตินางงามไทย” โดยภายในงานได้เนรมิต ปรากฏการณ์อันทรงคุณค่าแก่การจดจำที่สุดแห่งความตระการตา กับ 6 ฉลองพระองค์  ในสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 48 ชุดประจำชาตินางงามไทย ที่ใช้ในการประกวดนางงามระดับนานาชาติ  ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2557 โดยใช้ชื่อว่า “อาภรณ์ 2 นิทรรศการชุดไทยด้วยรัก”  จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระ 64 ปี ราชาภิเษกสมรส  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  ซึ่งได้รวบรวมชุดแต่งงานไทยของบุคคล  ที่มีชื่อเสียงในสาขาต่าง ๆ ของประเทศไทยมาจัดแสดงจำนวน 28 ชุด และสำหรับโครงการอาภรณ์ 3 “มนต์เสน่ห์แห่งสิ่งทอ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2558 ในวาระที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 25 ปี ในปี พ.ศ. 2558 ถือเป็นปีสำคัญที่แสดงถึงการเป็นสถาบันการศึกษาที่ก่อตั้งมาอย่างยาวนาน และในปีเดียวกันนี้ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีการร่วมมือกันในด้านต่างๆ  ของประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ซึ่งได้แก่ บรูไน ดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  เวียดนามและไทย ภายในงานจะจัดแสดงเครื่องแต่งกายสตรีจากประเทศต่างๆ ในอาเซียน ซึ่งเป็นของสะสมของอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอและวัฒนธรรมชื่อดัง ที่เกิดจากความรักและการเดินทางไปประเทศต่างๆ นอกจากนั้นยังจัดแสดงผ้าทอที่เป็นผลงานออกแบบของมหาวิทยาลัยนเรศวรอีกด้วย

และสำหรับในปีนี้ อาภรณ์ 4 จัดขึ้นภายใต้ชื่อ “มรดกแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น” พร้อมแสดงศักยภาพด้านการออกแบบ โดยนำนวัตกรรมมาช่วยสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น บริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นต่อไปในอนาคต พร้อมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตเรื่องการออกแบบและความกล้าแสดงออก รวมถึงช่วยประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องลายผ้า ลายทอง เครื่องประดับและการแต่งกายให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ

  • การแสดงแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยที่ใช้ผ้าทอลับแลในการออกแบบและตัดเย็บ ออกแบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดนัย เรียบสกุล ดูแลการตัดเย็บโดยคุณอยุทธการ จันทโชติ ห้องเสื้อเมอเรียด แกรนด์ มอนด์
  • การแสดงแบบเครื่องประดับจากร้านบ้านทองสมสมัย โดยสวมใส่เครื่องแต่งกายที่ออกแบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนัย เรียบสกุล
  • ร่วมพูดคุยแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการได้ร่วมเป็นทีมงานในการออกแบบผ้าทอลับแลและเครื่องประดับทอง โดย คุณจงจรูณ มะโนคำ ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจกไท-ยวน ลับแล คุณอโนมา มากลิ่น ทายาทร้านบ้านทองสมัย และคุณวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ ผู้ออกแบบผ้าทอจังหวัดพิษณุโลก
  • การแสดงแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย โดยใช้ผ้าทอลับแล และลายผ้าทอที่ออกแบบจากอาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทั้งนี้กำหนดให้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม  2561 ตั้งแต่ เวลา 14.00 – 17.00 น. โดยได้รับเกียรติจากคุณภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก, คุณพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย, คุณเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมชมการแสดงแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยที่ใช้ผ้าทอท้องถิ่นในการตัดเย็บ และการแสดงแบบเครื่องประดับทองสุโขทัย ออกแบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนัย เรียบสกุล นำแสดงแบบโดย คุณแพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ ดารานักแสดงชื่อดัง และ คุณพลอย วรางคนาง วุฑฒยากร Miss Tourism Queen of the Year International 2014/2015 ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก

โอกาสนี้ขอเชิญผู้สนใจร่วมชม อาภรณ์ 4 มรดกแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมชมความงดงามของมรดกแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านผืนผ้า เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนัย เรียบสกุล หัวหน้าโครงการ เบอร์โทรศัพท์ 08-1636-4870 ทุกวันเวลาราชการ

 

news 0065

1,459 total views, 1 views today