อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร รับมอบใบประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ “NU Smart City” ในงาน Thailand Smart City Week 2020

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศสมาร์ตกริดเทคโนโลยีแห่งเอเชียแปซิฟิก วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และผู้รับผิดชอบการดำเนินงานสมาร์ทซิตี้ เข้าร่วมงาน “Thailand Smart City Week 2020” ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  ซึ่งเป็นมหกรรมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ภายในงานจัดแสดงเทคโนโลยีด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในรูปแบบ Real Digital Event พร้อมแนวคิด REAL Solutions for REAL People in the REAL Smart Cities เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะระดับโลก พร้อมสานต่อการพัฒนาเครือข่ายเมืองอัจฉริยะ รวมถึงการค้นหาแนวคิดและโซลูชั่นในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของเมืองจากนักศึกษาและกลุ่มดิจิทัลสตาร์ทอัพผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ตลอดจนแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะออนไลน์ เพื่อสร้างโอกาสในการเจรจาธุรกิจและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี ได้รับมอบใบประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ “NU Smart City” จาก นายธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล (Depa) โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็น 1 ใน 13 พื้นที่ที่ได้รับคัดเลือก โดยมีวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ให้เป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะประเภทเมืองเดิมน่าอยู่ (Livable City) ขนาด 2.2 ตารางกิโลเมตร

News: 0009

303 total views, 1 views today