วันราชภัฏ

     เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมงาน “วันราชภัฏ” ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ที่ได้ทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ให้กับวิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ ส่วนทะเลแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

266 total views, 1 views today