ม.นเรศวร จัดเต็มนวัตกรรมเพื่อชุมชน ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

     มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมงาน “แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2563” ระหว่างวันที่ 8 – 19 มกราคม 2563 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  พร้อมจัดผลงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน ออกร้านเช่าบูชาหรือสั่งจองวัตถุมงคลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร รุ่น “อธิษฐานจิต ไพรีพินาศ ประกาศอิสรภาพ” และจำหน่ายเสื้อที่ระลึก 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร  ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

     สำหรับกิจกรรมภายในงาน วันที่ 8-12 มกราคม 2563 พบกับ นวัตกรรมเพื่อชุมชน อาทิ“เครื่องตรวจสมองขาดเลือด” เปิดให้บริการตรวจระดับการอุดตันของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว จากคณะสหเวชศาสตร์ “รู้ทันโรค รู้เรื่องยาแวะมาปรึกษาเภสัช ม.นเรศวร”และ ให้บริการคัดกรองโรคเรื้อรังเบื้องต้น (ความดันโลหิตสูง,เบาหวาน,อ้วนลงพุง) พร้อมมีนิทรรศการให้ความรู้เรื่องยาและสมุนไพร จากคณะเภสัชศาสตร์  และ“ชุดทดสอบพาราควอตแบบเทียบแถบสีมาตรฐาน” ซึ่งชุดตรวจสอบนี้สามารถวัดสารพิษพาราควอตในน้ำ ผัก ผลไม้ เกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้จริง อีกทั้งยังมีนวัตกรรม “NU Bio Bag” ถุงพลาสติกย่อยสลายได้ ผลิตจากกากกาแฟ ไม่ก่อมลพิษ  จากคณะวิทยาศาสตร์

     วันที่ 13 -17 มกราคม 2563 พบกับ การออกร้านจากผู้ประกอบการเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง ม.นเรศวร อาทิ ผลิตภัณฑ์ไก่ดำเชิงหวาย จากบริษัทไก่ดำเชิงหวาย โปรดัก จำกัด ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเฟี้ยวฟ้าวผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กที่มีปัญหาภูมิแพ้และผิวบอบบางง่าย ผลิตภัณฑ์บราวนี่อบกรอบ บริษัท เจ็นกรีนสแน็ค จำกัด

     วันที่ 18 – 19 มกราคม 2563 มีโชว์ผลงานวิจัยการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้ส่งออกไปประเทศอเมริกาจากคณะเกษตรศาสตร์ฯ

     นอกจากนี้ ขอเชิญเยี่ยมชม และ เช่าบูชาหรือสั่งจองวัตถุมงคลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร รุ่น “อธิษฐานจิต ไพรีพินาศ ประกาศอิสรภาพ” ได้เป็นประจำทุกวัน

     มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามปณิธานของมหาวิทยาลัย โดยการค้นคว้าและสะสมองค์ความรู้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน

638 total views, 2 views today