มน.จัดชม สุริยุปราคาเหนือท้องฟ้าพิษณุโลก

     วันที่ 26 ธันวาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการเรียนการสอน วิชาดาราศาสตร์ พร้อมจัดกิจกรรมชุมสุริยุปราคา ในช่วงเวลา 10.00 -14.00 น. สำหรับประเทศไทยจะเห็นเป็น “สุริยุปราคาบางส่วน” ดวงจันทร์จะบดบังดวงอาทิตย์บางส่วน ทำให้มองเห็นดวงอาทิตย์เว้าแหว่ง สามารถสังเกตได้ทุกภูมิภาคของไทย แต่ละภูมิภาคจะมองเห็น ดวงอาทิตย์ถูกบดบังแตกต่างกัน ดวงอาทิตย์จะถูกบดบังมากที่สุดบริเวณภาคใต้ที่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ประมาณร้อยละ 81 ส่วนภาคเหนือที่ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ดวงอาทิตย์จะถูกบังเพียงร้อยละ 40 กรุงเทพมหานคร ดวงอาทิตย์จะถูกบังประมาณร้อยละ 56

     อาจารย์พงษ์ศักดิ์ โขขุนทด อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า ซึ่งการสังเกตปรากฏการณ์สุริยุปราคาเป็นการสังเกตดวงอาทิตย์ จึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง ห้ามสังเกตด้วยตาเปล่าเด็ดขาด การจ้องมองดวงอาทิตย์โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน อาจนำอันตรายมาสู่ดวงตาถึงขั้นทำให้ตาบอดได้ โดยทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมกล้องโทรทรรศน์สำหรับดูดวงอาทิตย์โดยเฉพาะ และกล้องโทรทรรศน์ที่ติดแผ่นกรองแสงไว้ให้ชม

     สำหรับปรากฏการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก นิสิต คณาจารย์ และประชาชนร่วมชมเป็นจำนวนมาก  ณ ลานสนามบาสเกตบอลของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

452 total views, 1 views today