ม.นเรศวร จัดนิทรรศการผ้ามัดย้อม

     เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดนิทรรศการผ้ามัดย้อม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และนางนิพันธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับนางประนอม ทิวะพันธุ์ นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “นิทรรศการพิพิธภัณฑ์ผ้ามัดย้อม”  โดยมี นางสาวอนงค์ วงศ์สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวรายงาน การจัดนิทรรศการดังกล่าวได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร

     การทำผ้ามัดย้อมนั้น มีความหลากหลาย ทั้งในเรื่องของรูปแบบ และเทคนิคในการทำลวดลาย เช่น การพับแล้วมัด การห่อแล้วมัด การขยำแล้วมัด ให้เกิดลวดลายที่สวยงามแตกต่างกันไป ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม หรือสภาพแวดล้อม แต่สิ่งที่เหมือนกันของผ้ามัดย้อม ในทุก ๆ วัฒนธรรมนั้นก็คือการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ให้สวยงาม เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงได้จัด “นิทรรศการพิพิธภัณฑ์ผ้ามัดย้อม” ในครั้งนี้  เพื่อนำเสนอให้เห็นความงดงามของผ้า เครื่องแต่งกาย และผลิตภัณฑ์ทำจากผ้ามัดยอม รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาให้คงอยู่ต่อไป

     ภายในพิธีเปิดยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ มากมาย อาทิ ทำผ้ามัดย้อม การแสดงเดินแบบผ้ามัดย้อม ชื่อการแสดง“แลรักมนต์เสน่ห์แห่งมัดย้อม” ออกแบบชุดการแสดงโดยนิสิคณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนิทรรศการผ้ามัดย้อม โอกาสนี้ขอเชิญผู้สนใจรับชมนิทรรศการจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร สอบถามเพิ่มเติม กองส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 0 5596 1207

« 1 ของ 2 »

 

 

 

 

632 total views, 2 views today