คุณกนิษฐา ฐานสัมปันโนและครอบครัวบริจาค 60,000 บาท ให้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวร

     เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562  ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวรศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร รับมอบเงินบริจาคทุนทรัพย์ให้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 60,000 บาทจากคุณกนิษฐา ฐานสัมปันโนและครอบครัว เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิตโครงการ “บัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรคืนถิ่น”และสนับสนุนการดำเนินโครงการ “ปลูกไผ่ใช้สอย”

 

 

370 total views, 1 views today