ทุนการศึกษาแบบให้เปล่าสำหรับนิสิตคณะบริหารธุรกิจฯ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

          ข่าวดี ทุนการศึกษาแบบให้เปล่าสำหรับนิสิตคณะบริหารธุรกิจฯ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้วยกลุ่มบริษัท อัพมิดีโอ จำกัด ได้จัดตั้งโครงการทุนการศึกษาขึ้น จำนวน 2 ทุน ภายใต้ชื่อบริษัทในเครือ 2 บริษัทคือ UpMedio Digital Marketing และ UpMedio Interior Design ทั้งนี้ เสนอทุนการศึกษา 1,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (ประมาณ 30,000.-บาท) เพื่อเป็นทุนทรัพย์สนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการศึกษาให้กับนิสิตที่ลงทะเบียนในปีการศึกษา 2562-2563 อายุ 18 ปีขึ้นไป ในสาขาวิชาธุรกิจ การตลาด ผู้ประกอบการลงทุน ด้าน IT ออกแบบภายใน ออกแบบแฟชั่นและด้านศิลปะ โดยสามารถเข้าศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาได้จาก Link ได้แก่ https://upmedio.com/scholarship/ และ https://www.upmediodesign.com/scholarship/

 

Download เอกสารแนบ

550 total views, 1 views today