ม.นเรศวร ร่วมงานวันสถาปนากองทัพน้อยที่ 3 ครบรอบปีที่ 30 

    มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวรพร้อมตัวแทนบุคลากร ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนากองทัพน้อยที่ 3 ครบรอบปีที่ 30  โดยมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศล ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น.ที่ผ่านมา 

184 total views, 1 views today