เปิดโลกกิจกรรม ตอน “เสียงเพลง ความรัก ความผูกพัน”กับองค์กรกิจกรรมนิสิตส่วนกลางกว่า 36 องค์กรกิจกรรม 

     โครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตใหม่ได้ร่วมค้นหาชมรมที่ใช่ ตามความถนัดและความสนใจ ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2562 ณ โรงละครกลางแจ้งศิลป์ศาลา มหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับกิจกรรมในปีนี้มีความพิเศษคือคอนเสิร์ตจากวง TATTOO COLOUR และ วง SOMKIAT  ที่มาร่วมสร้างสีสันความสนุกสนานให้กับนิสิตใหม่  พร้อมทั้ง รำวงย้อนยุคและการแสดงดนตรีจากกลุ่มนิสิต การแสดงจากชมรมกิจกรรมส่วนกลาง  และย้อนยุคไปในสมัยอดีตกับตลาดนัดวัฒนธรรมจากตลาดริมยม 2537 กรงไกรลาศ ให้นิสิตตลอดจนผู้สนใจได้เลือกช้อป ชิม แชะ อีกด้วย 

461 total views, 1 views today