ม.นเรศวร เพิ่มพื้นที่สีเขียววันสิ่งแวดล้อมโลก จัดโครงการปลูกไผ่ใช้สอยระยะ 4

      วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2562 (วันสิ่งแวดล้อมโลก) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปลูกไผ่ใช้สอยระยะที่ 4 กิจกรรมปลูกต้นไผ่ในครั้งนี้ เป็นการปลูกไผ่ จำนวน 250 ต้น บริเวณริมรั้วมหาวิทยาลัยคลองหนองเหล็กประตู3 ถึงอาคารเพราพิลาส โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กองกลาง และประธานคณะกรรมการกำหนดนโยบายฯ ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง ซีดาร์, รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร และรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วิชญาปกรณ์

      ทั้งนี้ชนิดพันธุ์ไผ่ที่นำมาปลูกคือ ไผ่ซางหม่น เป็นไผ่เศรษฐกิจ ตลาดมีความต้องการสูง ลำต้นตรง ไม่มีหนาม เนื้อลำหนา หน่อสามารถรับประทานได้ นอกจากนี้ยังนิยมใช้กันในงานโครงสร้าง งานเฟอร์นิเจอร์กันอย่างแพร่หลายอีกด้วย

 

1,138 total views, 2 views today