ม.นเรศวร ร่วมนำเสนอผลงานเทคนิคการวัดความแก่ของทุเรียน 

      เมื่อวันที่ 29 ฤษภาคม 2562 ผศ.ดร. พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอการตรวจวัดการสุกแก่ของทุเรียนหมอนทอง ให้ ท่านกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงาน “ตลาดไท ทุเรียนไทคุณภาพ  ด้วยเทคนิค NIR ภายใน วินาที สามารถบอกได้ว่าทุเรียนแก่หรืออ่อน โดยไม่ทำลายผลิตผล ( Non Destructive measurements) ณ ตลาดผลไม้ฤดูกาล ตลาดไท อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

 

ขอบคุณภาพจากคณะเกษตรศาสตร์ฯ 

News : 0339

454 total views, 2 views today