ม.นเรศวร พร้อมก้าวสู่ SMART CITY อย่างเต็มรูปแบบ

 

      เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานผูกผ้าขึ้นเสาเอกอาคารภายใต้โครงการ SMART CITY ซึ่งมีทั้งหมด 4 อาคาร ประกอบด้วย 1.อาคาร SCOS : Smart City Co-Working Space 2.อาคาร  AOEsim : ASEAN ONR EGAT & SGteach Simulator 3. อาคาร SOS : SGteach Secretariat Office และ 4.อาคาร BSEV : Battery Storage & EV Charging Station ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

News : 0318 

476 total views, 1 views today