ประชาสัมพันธ์โครงการ GO CHILE & APEC ของ Universidad delos Andes ประเทศชิลี

      ด้วย Universidad delos Andes ประเทศชิลี ประชาสัมพันธ์โครงการ GO CHILE & APEC โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ (แบบมีเครดิต อย่างน้อย 60 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 1 – 19 กรกฎาคม 2562 โดยเรียนรู้สังคมและเศรษฐกิจของชิลี เรียนรู้ภาษาสเปน และบทบาทของชิลีในละตินอเมริกา ภาคพื้นเอเชียแฟซิฟิก ตลอดจนเน้นการเป็นเจ้าภาพ APEC Summit ที่จะจัดขึ้นที่ชิลีในปี 2019  ทั้งนี้การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวมีค่าธรรมเนียม

      โดย Universidad delos Andes เข้าร่วมเป็นสมาชิก UMAP จึงเป็นเครือข่ายโครงการ UMAP เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนั้น นิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการข้างต้นฯ ใช้อัตราค่าธรรมเนียมของสมาชิก สนใจศึกษารายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ

 

Download เอกสารแนบ 1

Download เอกสารแนบ 2

613 total views, 1 views today