ม.นเรศวร ร่วมสนับสนุนการเป็นเมืองอัจฉริยะ พัฒนาบริการสุขภาพทางไกล ผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง 

       เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 
2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือ ทางวิชาการโครงการพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทางไกล  โดยผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โดย นายแพทย์ปิยะ  ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ศาสตราจารย์ ดร.กิจการ พรหมมา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้บริหารของ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง รวมทั้งสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน 

       สำหรับโครงการดังกล่าวนี้ มีความมุ่งหวังในการพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีผ่านระบบเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง โดยการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลระบบการให้คำปรึกษาระหว่างโรงพยาบาลที่มีศักยภาพต่างกัน,ระบบการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มผู้ใช้ทุกระดับ ทั้งภาคประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุขบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้มีฟังก์ชั่นการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกรูปแบบ หลากหลายและเหมาะสม ใช้งานในทุกที่ทุกเวลา (anywhere, anytime) เชื่อมโยงระบบการบริการสุขภาพตั้งแต่ภาคประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์และโรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ่ ทั้งนี้ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน สนับสนุนการก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (smart city) และพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีและนวตกรรม ที่มีการขยายผลทั่วทั้งประเทศ รองรับการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างยั่งยืนต่อไป 

 

 

 

2,182 total views, 1 views today