คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ร่วมแถลงข่าวกับสื่อมวลชน เปิดตัวร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขา 2 

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน หรือ ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรสาขา 2 ร้านยาคุณภาพเน้นการสร้างเสริมสุขภาพและบริบาลเภสัชกรรม รวมถึงเป็นแหล่งฝึกงานเภสัชกรรมชุมชนระดับสากล ตั้งอยู่บริเวณทางเข้า ประตู 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดบริการ ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น. บริการจ่ายยาโดยเภสัชกรตลอดเวลาทำการ พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาด้านยาและสุขภาพ คัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง บริการวัดความดันโลหิต สมรรถภาพปอด ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา และคลินิกเลิกบุหรี่ 

ดร.ภญ.ชวนชม ธนานิธิศักดิ์ ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  กล่าวว่า สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน หรือ ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานในกำกับของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อตั้งสาขาแรก เมื่อปี พ.ศ.2547 โดยตั้งอยู่ ณ ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง จังหวัดพิษณุโลก (ติดโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร) และในปีนี้ ได้ดำเนินการสร้างสาขาที่ 2  บริเวณทางเข้า ประตู 4 มหาวิทยาลัยเรศวร  โดยวัตถุประสงค์ของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มีดังนี้ 

  1. สอนและฝึกปฏิบัติงานบริหาร บริการเภสัชกรรมชุมชน และเป็นที่ฝึกปฏิบัติการของกระบวนวิชาเภสัชกรรมชุมชน กระบวนวิชาฝึกงานด้านเภสัชศาสตร์ของนิสิต และวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  2. บริการจำหน่ายเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยแก่ประชาชน โดยเน้นความสมเหตุสมผลใน การใช้ยาเป็นสำคัญ 
  3. แนะนำความรู้ด้านการใช้ยาและการสาธารณสุขแก่ประชาชน
  4. พัฒนาส่งเสริมหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณของเภสัชกรให้อยู่ในมาตรฐานสากล
  5. เป็นสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนตัวอย่างในการบริการประชาชนให้ได้รับการบริการด้านเวชภัณฑ์ที่มีมาตรฐานเหมาะสม
  6. สนับสนุนการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้ารับบริการด้านยาและสุขภาพจากอาจารย์ และเภสัชกร  ประจำสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน หรือ ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทั้ง 2 สาขา  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 0 5530 2093 

 

6,039 total views, 3 views today