ม.นเรศวรร่วมพิธีเปิดโครงการ 1 วิชาชีพ สานฝันเด็กดี แก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม 

วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก ดร.สุชาติ เมืองแก้ว  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมพิธีเปิดโครงการ 1 วิชาชีพ สานฝันเด็กดี แก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม โดยมีนางกาญจนา สิงหไฝแก้ว รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว 4 จังหวัด และนายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวให้โอวาทให้แก่เด็กและเยาวชน 

โครงการ 1 วิชาชีพ สานฝันเด็กดี แก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมจัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลกและวิทยาลัยสารพัดช่าง ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนด้วยการฝึกวิชาชีพตามความต้องการของเด็กและเยาวชนและเป็นการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนให้เข้าสู่การศึกษาต่อหรือเข้าสู่อาชีพตามความพึงพอใจและความถนัดก่อนการปล่อยตัว ในระหว่างวันที่ 10 กันยายน – 5 ตุลาคม 2561 ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก     

 

 

637 total views, 1 views today