“พิการสามารถ” ผลงานนิสิตนิเทศศาสตร์ ม.นเรศวร คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 ผลิตสารคดีเชิงข่าว โครงการ 7 HD NEWS IDEA CONTEST

     นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุ Read more

63 total views, 1 views today

ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20 : อธิการบดีเน้นย้ำมหาวิทยาลัยต้องจัดทำ Future plan เพื่อมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน

     เมื่อวันที่  5 พฤศจิกายน 2562 มหาวิ Read more

228 total views, 9 views today