สถานีวิทยุม.นเรศวร ร่วมกับชมรมวิทยุ10สถานี 12 คลื่นความถี่ จัดกิจกรรมอุ่นกายอุ่นใจ สายสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 

     เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562   ที่ Read more

189 total views, no views today

 ม.นเรศวรพร้อมสนับสนุนกระทรวงพม. มุ่งส่งเสริมอาชีพด้านอาหารให้คนพิการและสตรี

     วันที่ 23 พฤศจิกายน 62  เวลา 10.00 Read more

2,667 total views, no views today

“พิการสามารถ” ผลงานนิสิตนิเทศศาสตร์ ม.นเรศวร คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 ผลิตสารคดีเชิงข่าว โครงการ 7 HD NEWS IDEA CONTEST

     นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุ Read more

327 total views, 1 views today

ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20 : อธิการบดีเน้นย้ำมหาวิทยาลัยต้องจัดทำ Future plan เพื่อมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน

     เมื่อวันที่  5 พฤศจิกายน 2562 มหาวิ Read more

795 total views, 1 views today