โครงการแลกเปลี่ยน ณ Dongseo University สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 2 รายเพื่อไปศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา

     ตามที่มหาวิทยาลัยมีค อ่านรายละเอียดข่าว

18 total views, 3 views today

โครงการ Youth of Excellence Scheme of China (YES China) ประจำปี 2561/2562 

      ด้วย กระทรวงการศึกษ อ่านรายละเอียดข่าว

9 total views, no views today

The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS Forum) ประกาศรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61, 62

      ด้วย The Internatio อ่านรายละเอียดข่าว

11 total views, no views today

ด้วย Daegu Health College แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Global Student Leadership Camp 2018 ระยะเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 9 – 18 ส.ค. 61  ในหัวข้อ “Meeting the Global Challenge: Creativity, Profession, and Humanity”

     ด้วย Daegu Heal อ่านรายละเอียดข่าว

26 total views, 1 views today

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครทุน Hurbert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2562

       ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ( อ่านรายละเอียดข่าว

40 total views, 1 views today

Sias International University เสนอให้ทุนแก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน “SIAS-SICE Exchange Program 2018 Fall Semester”

       ด้วย Sias International Universit อ่านรายละเอียดข่าว

34 total views, 1 views today

กระทรวงการศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน เสนอมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561/2562 เพื่อเข้าศึกษาในระดับป.ตรี ป.โท ป.เอก

ด้วย สกอ. เวียนแจ้ง กระทรวงการศึกษาสาธาร อ่านรายละเอียดข่าว

28 total views, 1 views today

ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องประจำปี 2562 – 2563 ให้แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย

        ด้วยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการว อ่านรายละเอียดข่าว

26 total views, no views today

โครงการทุนการศึกษา DUO/Wallonia-Brussels มีกำหนดเปิดรับสมัครทุนประจำปี 2018 ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. – 20 เม.ย. 61

       ด้วย สกอ. แจ้งประชาสัมพันธ์โครงกา อ่านรายละเอียดข่าว

50 total views, 1 views today