ประกาศรายชื่อนิสิตต่างชาติได้รับทุน Announcement of the Awardees of Naresuan Competitive Grants for International Students (The Academic Year 2018)

ประกาศรายชื่อนิสิตต่างชาติได้รับทุน Anno อ่านรายละเอียดข่าว

52 total views, no views today

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 (PEC-G 2019) โดยรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

         สกอ. ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระ อ่านรายละเอียดข่าว

134 total views, no views today

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการเปิด AEC ร่วมกับสถาบันการศึกษาของไทย

          ตามที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่า อ่านรายละเอียดข่าว

110 total views, no views today

Chengdu University โดยวิทยาลัยศิลปกรรมจีน – อาเซียน (College of Chinese and Asean Arts) ประสงค์มอบทุนการศึกษา

      ด้วย Chengdu University โดยวิทยาลั อ่านรายละเอียดข่าว

241 total views, 2 views today

รับสมัครคัดเลือกบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET เพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์

          รับสมัครคัดเลือกบุคลากรสถาบันอ อ่านรายละเอียดข่าว

236 total views, no views today

“the Japanese Government (MONBUKAGAKUSHO : MEXT) Scholarship for 2019” ประเทศญี่ปุ่น

      ด้วยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำป อ่านรายละเอียดข่าว

364 total views, no views today

Mokwon University เสนอรับนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Mokwon University สาธารณรัฐเกาหลี

      Mokwon University เสนอรับนิสิตระดั อ่านรายละเอียดข่าว

486 total views, no views today

ทุนการศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 จำนวน 7 ทุน

      ด้วย สกอ. เวียนแจ้งสถานเอกอัครราชท อ่านรายละเอียดข่าว

376 total views, no views today

ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden 2018 มีกำหนดเปิดรับสมัครทุนประจำปี 2018 ระหว่างวันที่ 16 เม.ย. – 21 พ.ค. 61 (ตามเวลาราชอาณาจักรสวีเดน)

     ด้วย สกอ. แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการท อ่านรายละเอียดข่าว

385 total views, no views today

Takushoku University ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว “Japanese Study Program ณ Institute of Japanese Education, Takushoku University

     ด้วย Takushoku University ประชาสัมพ อ่านรายละเอียดข่าว

320 total views, no views today