ม.นเรศวร เตรียมพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนาม รองรับสถานการณ์ COVID-19 ณ อาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ม.นเรศวร

ม.นเรศวร เตรียมพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนาม รอ Read more

1,238 total views, 176 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ฉบับที่ ๙

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการแล Read more

1,819 total views, 53 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร  เรื่อง แนวทางการดำเนินการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรณีการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ฝึกงาน หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการ/หน่วยงาน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวทางการ Read more

1,872 total views, 8 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3,524 total views, 26 views to Read more

3,524 total views, 26 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ( ฉบับที่ 8 )

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการแล Read more

6,900 total views, 14 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ( ฉบับที่ 7/2564 )

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการป้ Read more

1,728 total views, 1 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ( ฉบับที่ 6/2564 )

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการป้ Read more

3,491 total views, 3 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ( ฉบับที่ 5/2564 )

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการป้ Read more

4,025 total views, 7 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 2/2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องแนวทางการจ Read more

5,040 total views, 2 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องแนวทางการจ Read more

1,345 total views, 2 views today