สำนักหอสมุด ม.นเรศวร คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ “ระดับดีเด่น” จากการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9

บุคลากรสำนักหอสมุด ม.นเรศวรได้เข้าร่วมกา อ่านรายละเอียดข่าว

16 total views, 16 views today

ผลักดันพนักงานสายสนับสนุน “ทำงานเชิงรุก”  สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยเพื่อปวงชน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี  อธิ อ่านรายละเอียดข่าว

16 total views, 16 views today

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ร่วมกับ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ จัดเวทีเส้นทางสร้างไทย เลือกตั้ง 62

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.4 อ่านรายละเอียดข่าว

12 total views, 12 views today

อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร นำความรู้ บูรณาการสู่ชุมชน จัดอบรมการอ่านแบบก่อสร้างกับการปฏิบัติงานจริง

ในงานก่อสร้างอาคารปัจจุบันรัฐบาลได้มีการ อ่านรายละเอียดข่าว

22 total views, 22 views today