ม.นเรศวรร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดในพิธีบวงสรวงและถวายเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ   

      วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ที่บริเวณอ อ่านรายละเอียดข่าว

18 total views, 18 views today

คณะสาธาฯ ม.นเรศวร สร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครอง พร้อมพัฒนาทักษะการปรับตัวของนิสิตปี 1

      รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะส อ่านรายละเอียดข่าว

56 total views, 35 views today

คณะเภสัชฯ ม.นเรศวร ปฐมนิเทศผู้ปกครองนิสิตใหม่ พร้อมให้ความรู้ปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่น

          คณะเภสัชศาสตร์ จัดปฐ อ่านรายละเอียดข่าว

55 total views, 28 views today

ม.นเรศวร ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ชู มาตรฐานห้องปฎิบัติการ

      โครงการ การพัฒนาการผลิตและทดสอบประ อ่านรายละเอียดข่าว

41 total views, 20 views today