พิธีถวายบังคมลา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีถวายบังคมลา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภา Read more

714 total views, 38 views today

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 

  พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร Read more

15,467 total views, 68 views today

อาจารย์แพทย์ ม.นเรศวร แนะหากอายุเกิน 35 ปี ควรตรวจระดับน้ำตาลในเลือดทุกปี ลดเสี่ยงเบาหวาน 

     แพทย์หญิงแพรว สุวรรณศรีสุข อาจารย์แ Read more

582 total views, 27 views today

ผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอมีหวัง นิสิตสหเวชฯ ม.นเรศวร พบสารสกัดใบมะรุมต้านเซลล์มะเร็งได้ 

     นายดรัณภพ ดวงเดช และนายวีรลักษณ์ อุ Read more

675 total views, 29 views today

ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21 : มีมติรับทราบการเลือกใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562  

     เมื่อวันที่  19 พฤศจิกายน 2562 มหาว Read more

138 total views, 7 views today