ม.นเรศวร จัดพัฒนาบุคลากร เทคนิคการเตรียมผลงานทางวิชาการ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    วันที่ 10 กรกฏาคม 2563  กองการบริหาร Read more

248 total views, 24 views today

อธิการบดี ม.นเรศวร มอบเกียรติบัตรและเข็มความประพฤติดี ประจำปี 2563 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

    เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุม Read more

122 total views, 9 views today

 “สำนักหอสมุด ม.นเรศวร กลับมาเปิดให้บริการ พร้อมความปกติใหม่ (New Normal)”

      หลังจากที่ได้มีการปิดให้บริกา Read more

283 total views, 12 views today