สถาปัตย์ ม.นเรศวร โชว์พลังสร้างสรรค์ กวาดเรียบครบทุกรางวัลจากการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม ระดับประเทศ

สถาปัตย์ ม.นเรศวร โชว์พลังสร้างสรรค์ กวา Read more

112 total views, 41 views today

ร่วมแสดงความยินดี กับนิสิตม.นเรศวร ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม  หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2563

     ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทร Read more

121 total views, 6 views today

ม.นเรศวร เตรียมเปิดหลักสูตรใหม่ “วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน” มุ่งตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมใหม่ S-Curve 

      ในยุคที่ธุรกิจกำลังได้รับการท้าทาย Read more

118 total views, 5 views today

ม.นเรศวร คิดค้นเตาเผาถ่านกัมมันต์จากของเหลือทิ้งทางการเกษตร สำหรับปรับปรุงคุณภาพน้ำ ต้นทุนการผลิตต่ำ กำจัดพาราควอตได้ดี   

     ประเทศไทย ประกอบอาชีพทางการเกษตรมาก Read more

301 total views, 14 views today