ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อค่าต่ออายุลิขสิทธิ์ชุดโปรแกรมของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bbidding) (ครั้งที่ 2) ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เอกสารเลขที่ รด.30/2562

Version
Download 0
Total Views 13
Stock
File Size 70.53 KB
File Type pdf
Create Date 26 ธันวาคม 2018
Last Updated 26 ธันวาคม 2018

Download