ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการสังเคราะห์แสงของพืชแบบกระเป๋าหิ้ว พร้อมระบบควบคุมสภาพแวดล้อม จำนวน ๑ ชุด ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) เอกสารเลขที่ งปม.๖๔/๒๕๖๓

Version
Download 2
Total Views 4
Stock
File Size 68.36 KB
File Type pdf
Create Date 13 กุมภาพันธ์ 2020
Last Updated 13 กุมภาพันธ์ 2020

Download