ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางกลของสารตัวอย่างเมื่อได้รับความร้อน แรง และความถี่ จำนวน 1 ชุด ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) (เลขที่โครงการ 63017358076)

Version
Download 4
Total Views 6
Stock
File Size 0.00 KB
File Type pdf
Create Date 7 กุมภาพันธ์ 2020
Last Updated 7 กุมภาพันธ์ 2020

Download