ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งมุ้งลวดหอพักนิสิต อาคาร ๑-๖ และ ๙-๑๓ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.10/2563

 • Version
 • Download
  5
 • File Size
  58.74 KB
 • File Count
  1
 • Create Date
  กันยายน 25, 2019
 • Last Updated
  กันยายน 25, 2019

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งมุ้งลวดหอพักนิสิต อาคาร ๑-๖ และ ๙-๑๓ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.10/2563