ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารภาควิชาคณิตศาสตร์ และอาคารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน ของคณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.99/2562

Version
Download 6
Total Views 17
Stock
File Size 320.00 KB
File Type unknown
Create Date 6 กันยายน 2019
Last Updated 6 กันยายน 2019

Download