ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ซื้อชุดไมโครโฟนห้องประชุม พร้อมระบบควบคุมและติดตั้ง จำนวน 3 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) เอกสารเลขที่ รด.73/2562

Version
Download 3
Total Views 13
Stock
File Size 59.28 KB
File Type pdf
Create Date 13 มิถุนายน 2019
Last Updated 13 มิถุนายน 2019

Download