ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์ขนของพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.72/2562

Version
Download 2
Total Views 14
Stock
File Size 343.10 KB
File Type pdf
Create Date 6 มิถุนายน 2019
Last Updated 6 มิถุนายน 2019

Download