ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ จำนวน 1 ชุด ของกองบริการการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.35/2562

Version
Download 1
Total Views 9
Stock
File Size 57.12 KB
File Type pdf
Create Date 7 กุมภาพันธ์ 2019
Last Updated 7 กุมภาพันธ์ 2019

Download