ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 9 เตียง ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ รด.60/2563 (เลขที่โครงการ 63057080588)

Version
Download 3
Total Views 16
Stock
File Size 0.00 KB
File Type pdf
Create Date 21 พฤษภาคม 2020
Last Updated 21 พฤษภาคม 2020

Download