ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพด้วยรังสีเป็นระบบดิจิตอล ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะสหเวชศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ งปม.95/2563 (เลขที่โครงการ 63017572790)

Version
Download 3
Total Views 8
Stock
File Size 0.00 KB
File Type pdf
Create Date 20 มีนาคม 2020
Last Updated 20 มีนาคม 2020

Download