ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ก๊าซและไอระเหยสารอินทรีย์และอนินทรีย์ในอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ งปม.60/2563 (เลขที่โครงการ 63017361327)

Version
Download 3
Total Views 9
Stock
File Size 0.00 KB
File Type pdf
Create Date 7 กุมภาพันธ์ 2020
Last Updated 7 กุมภาพันธ์ 2020

Download