ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทรกราฟีแก็ซแมสสเปกโทรมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ งปม.59/2563 (เลขที่โครงการ 63017347007)

Version
Download 4
Total Views 6
Stock
File Size 0.00 KB
File Type pdf
Create Date 7 กุมภาพันธ์ 2020
Last Updated 7 กุมภาพันธ์ 2020

Download