ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาชุดเลเซอร์ตาระบบเลสิค จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ รด.13/2563 (เลขที่โครงการ 62097268012)

 • Version
 • Download
  6
 • File Size
  0.00 KB
 • File Count
  1
 • Create Date
  กันยายน 30, 2019
 • Last Updated
  กันยายน 30, 2019

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาชุดเลเซอร์ตาระบบเลสิค จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ รด.13/2563 (เลขที่โครงการ 62097268012)