ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 52 เครื่อง ของคณะศึกษาศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ รด.85/2562 (เลขที่โครงการ 62077061009)

Version
Download 5
Total Views 11
Stock
File Size 0.00 KB
File Type pdf
Create Date 14 สิงหาคม 2019
Last Updated 14 สิงหาคม 2019

Download